Ceník

V ambulanci přijímám pouze platby v hotovosti.

Vstupní logopedické vyšetření
(první návštěva, 60 – 90 minut, zahrnuje úvodní seznámení, podrobný anamnestický dotazník, logopedickou diagnostiku, sestavení individuálního plánu terapie, vypracování odborné zprávy)
1 000,– Kč
 
Individuální logopedická terapie
(po domluvě lze i on–line)
30 min 450,– Kč
45 min 650,– Kč
60 min 850,– Kč
 
Logopedické vyšetření a potvrzení pro studenty SŠ, VŠ 300,– Kč
Vypracování logopedické zprávy mimo vstupní a výstupní vyšetření 200,– Kč
 
Logopedická depistáž v MŠ, přednáška, workshop dle domluvy
Jednorázová konzultace v ambulanci, nebo on–line i pro neregistrované klienty (60 min) 1 000,– Kč
Preventivní zhodnocení řečového vývoje u nejmenších dětí u vás doma (60 min) 1 000,– Kč + cestovné
 
Poplatek za propadnutý termín terapie
(omluva nutná nejpozději 4 hodiny předem)
200,– Kč