Kdo jsem

Jsem máma dvou dětí, manželka, logopedka a průvodkyně v lesní škole.

Já s mými dětmi

Při své práci ráda využívám prvky Neurovývojové stimulace, Senzorické integrace, Myofunkční terapie, EFT a programu Maxík.

Jak k výchově vlastních dětí, tak i k mým klientům se snažím přistupovat s respektem k jejich individualitě a naladění. K tomu mi pomáhají znalosti z kurzů Respektovat a být respektován, Nevýchova a Dovychovat.

Terapie dělám na míru, protože každý potřebuje něco jiného a na něčem jiném staví svůj život. Já vám řeknu svůj názor, ukáži cestu, ale je na vás, jestli se po ní rozhodnete jít.

Pracuji komplexně. Kladu otázky a řeším věci, které vám mohou připadat, že s řečí nesouvisí. Opak je pravdou. Pokud to bude potřeba, prosím, připravte se na to, že spolu rozebereme porod, psychomotorický vývoj dítěte, kojení, stravu, zájmy, rodinné klima, adaptaci v kolektivu, školní úspěšnost z pohledu dítěte i rodiče, způsob dýchání, alergie, povahu, strachy dítěte i rodičů a možná i mnohé další.

U dětských i dospělých klientů mohu vyžadovat spolupráci s klinickým psychologem, psychiatrem, foniatrem, neurologem, obvodním lékařem a pediatrem. Spolupracuji také s homeopaty a lékařem čínské medicíny.

Cílem mé práce je klientova funkční komunikace a jeho spokojenost.

Mým přáním je snížit počet dětí, které potřebují logopedickou péči, proto přednáším logopedickou prevenci a učím nastávající a novopečené maminky, jak podpořit přirozený řečový vývoj svých dětí.

Vzdělání a praxe

V letech 2006 - 2010 jsem studovala obor Logopedie na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Státní závěrečnou zkoušku jsem složila z logopedie, surdopedie, speciální pedagogiky a základů psychologie.

Po studiu jsem pracovala v privátní praxi ve Vlašimi a v Centru Kaňka o.p.s.

V roce 2014 jsem úspěšně složila atestační zkoušku v oboru klinická logopedie a bylo mi uděleno Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru klinická logopedie. Mám kvalifikaci pro úhradu výkonů K3.

Dále se neustále vzdělávám a své znalosti rozšiřuji.

Co pomáhalo a pomáhá tvořit mou cestu

Výčet není rozhodně úplný, kráčím po cestě stále dál…